TH B Vĩnh Xương tổ chức hội thi Hùng biện Tiếng Anh cấp trường năm học 2018-2019.